Animační den ČOJČ 2019

Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se ve škole konal animační den k česko-německým divadelním projektům „DJ-Skloglazzz“ a „Brýlen Rauš“, které se uskuteční během letních prázdnin v česko-bavorském příhraničí. Zájemcům nabídnou nové zkušenosti v oblasti jazykových experimentů v češtině i němčině, objevování přírody, skládání hudby, tance, hraní divadla a také jiný pohled na svět kolem nás.

Na začátku první vyučovací hodiny získali žáci kvinty, sexty a septimy základní informace o projektech, které jim formou krátké prezentace představily divadelní pedagožky čojč-sítě. Následující vyučovací hodinu se zájemkyně zúčastnily workshopu, při němž byly informovány o programu obou projektů a detailně se seznámily s česko-německou divadelní prací.

Ve dvojicích si podle zadání vyzkoušely projevit emoce a mluvit o nich a společně si ještě zahrály komunikativní hru, jež vyžadovala soustředění všech spoluhráček. Žákyně si tak vyzkoušely kreativní formy komunikace a ověřily svou schopnost pracovat v týmu.

Kulturní síť Čojč pomáhá prostřednictvím česko-německých divadelních projektů rozvíjet tzv. interkulturní kompetenci (vystupovat a vyjadřovat se s jistotou nejen ve svém jazyce, ale i za pomoci hudby, divadla, němčiny), pracovat v cizojazyčném týmu a budovat přátelské vztahy.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.