Bobřík informatiky

Naše škola se v letošním roce poprvé zúčastnila předmětové soutěže z informatiky „Bobřík informatiky“, která je podporovaná MŠMT. Zúčastnily se kompletní třídy kvarta, kvinta a sexta a s nimi i žáci septimy a oktávy (ti, co mají zapsán seminář z informatiky). 

Soutěžící vyplňovali online test, který byl zaměřen na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

V kategorii Kadet (kvarta) nebylo celostátní pořadí vyhlašováno. 12 žáků získalo více než 50 % bodů. Výborného výsledku dosáhli Jan Mládek (80 %), Anna Levínská (75 %), Vít Richter, Ondřej Porod a Ondřej Liška.

V kategorii Junior (kvinta a sexta) se Roman Machula (98 %) a Barbora Smolová (96 %) z kvinty umístili mezi 5 % nejúspěšnějších soutěžících z celé republiky. Ze sexty dosáhli nadprůměrného výsledku Matěj Panoch a Nikola Babková (oba 89 %). Nad 50 % bodů získalo celkem 22 našich soutěžících, tedy zhruba polovina.

V kategorii Senior,níž se postupuje do dalšího kola, se nejúspěšnějšími stali Martin Haikl a Martin Šonka. Martin Haikl postoupil do krajského kola a Martin Šonka je veden jako náhradník.

Bohužel se nepodařilo zajistit účast nižších ročníků, ale i tak jsme získali zajímavé srovnání úrovně s jinými školami. Ačkoliv výsledky byly o něco horší, než jsme očekávali, nelze říci, že by se naši žáci ztratili. Dle hodnocení dalších škol se navíc jednalo o zatím nejtěžší ročník.

Mgr. Jiří Pech

 

 

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.