„Cesta 66“, aneb Oranžový rok 2015 na týnském gymnáziu

Vltavotýnské gymnázium uskutečnilo dle smlouvy o reklamním partnerství uzavřené mezi městem Týn nad Vltavou a Gymnáziem Týn nad Vltavou v rámci projektu „Oranžový rok 2015“ akci nazvanou „Akademie – Cesta 66“, na které bylo vzpomenuto 66. výročí založení vltavotýnského gymnázia.

Akademii tvořila dvouhodinová směs hudebních a hraných scének žáků jednotlivých tříd gymnázia, které si nacvičili ve spolupráci s vyučujícími. Kromě studentů se tohoto zábavného předvánočního vzpomínkového pořadu zúčastnili v MKD Sokolovna jako diváci i rodiče a příbuzní žáků, přátelé školy a další hosté.

Akademii zahájil ředitel školy Mgr. Karel Hájek, který poděkoval městu Týn nad Vltavou za přidělení části finančních prostředků z projektu Oranžový rok a energetické společnosti ČEZ a.s., která Oranžový rok 2015 finančně podpořila a která je také hlavním sponzorem školy v oblasti modernizace výuky.

Letošní netradiční akademie se opět vydařila, vtipná vystoupení pobavila všechny diváky. Už nyní se těšíme na Akademii 2016.

Mgr. Monika Kneslíková, zástupkyně ředitele týnského gymnázia

Trvalý odkaz na tento příspěvek.