Týnští gymnazisté využívají evropské peníze při výuce jazyků

eu-msmt2

Takřka 650 tisíc korun se vltavotýnskému gymnáziu podařilo ve školním roce 2015-16 získat v rámci výzev OP VK, které byly využity výhradně na jazykové vzdělávání žáků a učitelů. Dvacet šest gymnazistů a 4 kantoři měli možnost se v létě nebo na podzim zúčastnit některého ze zahraničních výjezdů, které vhodně spojovaly jazykové kurzy vedené rodilými mluvčími a praktické vzdělávání v konkrétních zemích a navíc byly doplněné o naučně-poznávací program.

Žáci kvarty a kvinty se dvěma vyučujícími německého jazyka navštívili Berlín, dva pedagogové absolvovali dvoutýdenní jazykový pobyt s výukou angličtiny na Maltě a jedna učitelka prohlubovala svou znalost němčiny v Hamburku. Žáci vyšších ročníků a učitelé jazykáři i nejazykáři zdokonalovali angličtinu nebo němčinu také prostřednictvím internetového blended learnigu (kombinace standardní výuky s e-learningem). Do projektu bylo zapojeno celkem 65 zájemců z kvinty až oktávy a 11 učitelů.

Škola nakoupila mj. více než 200 knížek do školní knihovny, které využijí vyučující českého jazyka a literatury ve čtenářských dílnách, jejichž cílem je rozvíjet čtenářskou gramotnost žáků a současně podpořit jejich zájem o čtení. Jen v tomto školním roce se uskuteční celkem 40 takových dílen ve 4 třídách.

Do řady průběžně vyhlašovaných výzev se snažíme zapojovat pravidelně, neboť je to jedna z hlavních možností, jak získat další prostředky do rozpočtu školy na modernizaci výuky.

Mgr. Karel Hájek, ředitel vltavotýnského gymnázia

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.