Distanční výuka rozvíjí fantazii a kreativitu

Současná složitá doba má i své světlé stránky. Naši učitelé se snaží být co nejkreativnější a během distančního vzdělávání nám vymýšlejí zajímavé úkoly. Žáci primy obdrželi 16. dubna 2020 od paní učitelky Procházkové 1. matematickou výzvu.

Během následujících 4 dnů jsme měli utvořit z přírodních materiálů trojciferné číslo dělitelné šesti, ale abychom to neměli tak jednoduché, nesměly se číslice opakovat. Myslím si, že jsme se se zadáním vypořádali velmi dobře.

Dne 21. dubna jsme dostali 2. výzvu. Výzva spočívala v tom, že jsme v následujících 3 dnech měli opět z přírodních materiálů vytvořit nejméně 3 rovinné útvary a nejméně 1 těleso. I nad touto výzvou jsme dokázali vyzrát. Využívali jsme nejen přírodní materiály, ale dokonce jsme zapojili i členy rodiny. A posuďte sami, jak se nám to podařilo!

Veronika Vandová, prima

Trvalý odkaz na tento příspěvek.