Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020
(na základě speciální vyhlášky vydané MŠMT 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

1. Studenti posledního ročníku (oktáva)
Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

 • Podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná výuka (tj. únor – 10. března 2020)
 • Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku
 • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu školy
 • Podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Při uplatnění těchto kritérií nemusí průměr známek z daného předmětu odpovídat skutečnému hodnocení učitelem. Výsledná známka vychází především ze známek získaných v době řádné výuky. Pro hodnocení za 2. pololetí neplatí pravidla školního řádu o povinném minimálním počtu známek v jednotlivých předmětech.
Průběžné hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vyučující zadají do středy 6. 5. 2020 v systému iŠkola.
Všichni maturanti formálně ukončí poslední ročník, vylučuje se možnost studenta
nehodnotit nebo ho hodnotit známkou nedostatečný (v těchto případech se použije hodnocení „prospěl(a)“).

2. Studenti všech ostatních ročníků (prima až septima)
Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

 • Podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná výuka
  (tj. únor – 10. března 2020)
 • Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku
 • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu školy
 • Podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Při uplatnění těchto kritérií nemusí průměr známek z daného předmětu odpovídat skutečnému hodnocení učitelem. Výsledná známka vychází především ze známek získaných v době řádné výuky. Pro hodnocení za 2. pololetí neplatí pravidla školního řádu o povinném minimálním počtu známek v jednotlivých předmětech.
Průběžné hodnocení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vyučující zadají do středy 6. 5. 2020 v systému iŠkola.

Za období vzdělávání na dálku bude vyučující zohledňovat zejména:

 • Snahu studenta o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku, odevzdávání úkolů a výstupů
 • Samostatnou práci studenta během vzdělávání na dálku a výsledky této práce
 • Portfolia prací žáků 

„Nehodnocen“ za 2. pololetí lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení za 2. pololetí a v 1. pololetí byl student také hodnocen slovem „nehodnocen“. V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení – nejpozději do 30. září 2020.

Do zameškaných hodin se počítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti studentů na vzdělávání ve škole. Studentům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, je zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení komisionálním přezkoušením ze znalostí za 2. pololetí školního roku (u nezletilého studenta žádost podává zákonný zástupce).

V Týně nad Vltavou 30. 4. 2020

ředitel školy
Mgr. Milan Šnorek

Klasifikace 2.pol 2020

Trvalý odkaz na tento příspěvek.