Druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro ŠR 2023/24

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2023/2024

Tiskopisy přihlášek dostupné na https://www.gtnv.cz/prijimaci-rizeni/

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání přihlášek – do 26. května 2023 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – se nekonají v případě, že všichni uchazeči absolvovali testy JPZ 2023, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2023 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2023. V případě konání školních přijímacích zkoušek (z M a Čj v rozsahu RVP ZV – podrobnosti budou uvedeny v pozvánce k PZ) je stanoven termín na pátek 9. 6. 2023. Kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v obou testech, v případě rovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky školní PZ.  

K přihlášce je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2023 !!!

Počet přijímaných žáků –  2

Trvalý odkaz na tento příspěvek