Energie – budoucnost lidstva

Energetika je oborem budoucnosti, a proto vždy uvítáme příležitost nabídnout našim žákům besedu s předními odborníky z energetické praxe. V úterý 6. 11. 2018 se žáci tercie takové besedy zúčastnili.

Během 2 vyučovacích hodin lektoři seznámili žáky s globálním pohledem na energetiku v současném světě, představili jednotlivé energetické zdroje a možnosti výroby elektrické energie. Zajímavé byly i praktické ukázky měření radioaktivního záření. V závěrečné diskuzi lektoři odpovídali žákům na technické dotazy, ale i na možnosti pracovat v budoucnu na JE Temelín.

Interaktivní přednáška vedená odborníky je pro žáky vždy přínosem a zároveň obohacením výuky. Navíc žákům nabídla motivaci ke studiu technických oborů či k volbě povolání.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.