Exkurze do městské knihovny

V rámci výuky českého jazyka a literatury se 5. října žáci kvinty a 12. října 2021 žáci sexty zúčastnili exkurze v Městské knihovně v Týně nad Vltavou. V krátkém úvodu se dozvěděli obecné informace o službách knihovny, o možnostech vyhledávání knižních titulů v elektronickém katalogu a o meziknihovních výpůjčkách. Následovala instruktáž o práci s online katalogem a řazením dokumentů. V praktické části si podle zadání sami vyzkoušeli vlastní orientaci v katalogu i v odděleních knihovny a také napsali krátkou anotaci na zvolenou publikaci.

Exkurze byla pro žáky přínosná, protože si uvědomili, že knihovna už dávno není jen o půjčování knih, ale že si zde mohou osvojit, upevnit a prohloubit získané dovednosti, které pak využijí při dalším studiu.

Děkujeme Mgr. Kateřině Nováčkové za přípravu a realizaci naší mimoškolní akce.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.