Exkurze do Motýlího domu a do Národního muzea

Žáci primy a zájemci z kvarty se 23.5. zúčastnili exkurze do Prahy, jejíž náplní byl Pražský hrad, Motýlí dům Papilonia a Národní muzeum.

První zastávkou bylo Hradčanské náměstí, odkud si žáci prohlédli vstupní prostor do Hradu, a mnozí se vyfotili s Hradní stráží. Procházkou po Královské cestě došli až do ulice Na Příkopě, kde navštívili hračkářství Hamleys a Motýlí dům Papilonia. V tropickém klimatu s vysokou teplotou a vzdušnou vlhkostí mohli z bezprostřední blízkosti pozorovat exotické druhy motýlů a při trošce štěstí na ně motýl i dosedl.

Odpoledne žáci strávili v historické budově Národního muzea, při níž měli možnost vystoupat do kupole, odkud viděli panorama historického centra Prahy a Pražského hradu, seznámit se s expozicemi a navštívit Pantheon – nejslavnější prostor v objektu se sochami a bustami významných osobností české vědy, historie a umění.

Exkurze přinesla jak poznání, tak zábavu a žákům se velmi líbila.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.