Exkurze v chemické laboratoři na ETE

V rámci odborných exkurzí mají žáci týnského gymnázia možnost navštívit specializovaná odborná pracoviště. Díky iniciativě paní Dany Kučerové a pochopení ing. Michala Mlynarčeka se ve čtvrtek 5. 11. 2015 pět zájemců ze septimy a oktávy seznámilo s provozem chemické laboratoře na Jaderné elektrárně Temelín.

V kontrolovaném pásmu si žáci vyzkoušeli ochranný režim při vstupu do laboratoře a výstupu z ní. Ve vlastní laboratoři si vedle velmi moderních přístrojů prohlédli i klasické, „ruční“ titrace. Na konkrétní ukázce viděli, jak důležitá je při analýze vzorku pečlivost a čistota. V laboratoři olejů byli překvapeni, kolik parametrů se musí sledovat u nafty a různých typů olejů.

Žáci si uvědomili, jaký význam má laboratoř pro chod jaderné elektrárny. Cenné bylo i to, že se zde jeden student potkal se svou matkou, žáci poznali, jak pracují rodiče jejich spolužáků. Velký dík patří našim průvodcům i pracovníkům laboratoří, kteří se nám během exkurze opravdu hodně věnovali.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.