Exkurze ve firmě Graphite

Kromě teoretické výuky se žáci týnského gymnázia účastní různých odborných exkurzí. V pondělí 26. 11. 2018 navštívili provoz firmy Graphite, spol. s.r.o v Týně nad Vltavou.

Žáci sexty, pro něž byla exkurze výborným opakováním učiva o chemii uhlíku, měli možnost si prohlédnout celý proces zpracování grafitu. Viděli vstupní surovinu, různé mlýny a pece a nakonec i balení výsledného produktu. V laboratoři byli svědky tepelné přeměny mazlavého grafitu na nemazlavou „nadýchanou“ formu. Dozvěděli se, že v závodě používají přibližně 150 receptur a vyrábí asi 100 různých forem grafitu. Na závěr viděli i to, jak firma nakládá s odpadními vodami.

Děkujeme Ing. Josefu Mikšovskému a dalším zaměstnancům firmy za ochotu ukázat všechny výrobní procesy a postupy.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující chemie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.