Netopeeři v akci

V rámci primární prevence rizikových forem chování přiblížila 13. 11. šestice peer aktivistek z gymnázia žákům 8. a 9. tříd Základních škol Malá Strana a Hlinecká problematiku sexuálně přenosných chorob, především HIV/AIDS.

Pro mladší žáky uspořádaly besedy o sexualitě a hravými metodami je vzdělávaly. Poslání peerů (Net of Peers = síť vrstevnických vzdělavatelů) bylo splněno.

Magdaléna Koberová, septima

Trvalý odkaz na tento příspěvek.