Gymnastický sál na vltavotýnském gymnáziu opět plně funkční

Gymnastický sál vltavotýnského gymnázia byl koncem července 2016, stejně jako naše město Týn, poškozen ničivou lokální záplavou. Po odstranění prvotních škod bylo nutno sejmout podlahovou krytinu a gymnastický sál řádně vysušit. Po následné opravě podkladu byl povrch podlahy opět položen.  Na konci srpna 2017 byl tak gymnastický sál opět uveden do původního stavu, takže od začátku nového školního roku v něm mohou naši žáci opět cvičit.

Náklady na opravu gymnastického sálu činily přibližně 57 tisíc korun. V této souvislosti vyjadřuji poděkování Nadaci ČEZ za poskytnutí finanční podpory ve výši téměř 40 tisíc korun. Poděkování náleží též městu Týn nad Vltavou, které na odstranění povodňových škod poskytlo finanční příspěvek 10 tisíc korun. V neposlední řadě bych rád poděkoval také vltavotýnské farní charitě, která škole zapůjčila na vysušení zaplavených prostor tři výkonné vysoušeče.

Mgr. Karel Hájek, ředitel školy

Na fotografii provádí gymnastické cviky žákyně primy týnského gymnázia pod vedením Mgr. Procházkové.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.