Gymnázium přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 2. března 2020 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy:

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Termín přijímacích zkoušek – 16. dubna 2020 (1. termín), 17. dubna 2020 (2. termín) 

Počet přijímaných žáků –  30

Kritéria pro přijetí – viz přiložený soubor

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 17. dubna 2020 

Počet přijímaných žáků do kvinty –  4

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“, přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu !

Informace k přijímacím zkouškám

Přihláška ke studiu

Trvalý odkaz na tento příspěvek.