Jazykový pobyt pro učitele aneb Střípky z Hamburku

eu-msmt

V listopadu 2015 se Mgr. Ivana Hošková zúčastnila čtrnáctidenního jazykového pobytu v Německu, který se uskutečnil v rámci Výzvy č. 56 OP VK. Na prestižní jazykové škole Colón v Hamburku, kde jazyky na všech úrovních studují lidé z celého světa, absolvovala 50 hodin výuky německého jazyka. Během pobytu mohla vyučující naší školy prohloubit a prakticky využít své dosavadní znalosti, ale také poznat krásy Hamburku a jeho okolí.

Intenzivní jazykový kurz zahrnoval 25 hodin týdně s rodilými mluvčími a zaměřoval se na všechny aspekty jazyka. Výuka probíhala denně ve dvou blocích, první se specializoval na gramatiku, psaní, čtení a poslech s porozuměním, druhý na konverzaci a prezentaci vlastních názorů. Ve skupině 9 účastníků z různých zemí světa (Makedonie, Kosovo, Španělsko, Írán, Kurdistán, Palestina, Ghana, Venezuela a já z ČR) se projevovaly rozdíly ve výslovnosti a hlavně v přízvuku. Zkušení lektoři nezahlcovali účastníky kurzu přemírou vysvětlování, ale podněcovali nás ke spontánnímu rozvíjení komunikativních dovedností v uvolněné atmosféře a prostředí dobré zábavy. Takovou možnost praktického procvičení jazykových dovedností poskytovaly rovněž organizované aktivity pro volný čas (výlety, kino, párty).

Škola má úžasnou polohu v samém centru města, blízko jezera Alster a renomované nákupní třídy Jungfernstieg s mnoha luxusními obchody. Odtud to není vůbec daleko k návštěvě dalších památek. Nejatraktivnějšími místy v Hamburku jsou jednak staré město s novorenesanční budovou radnice a barokním kostelem sv. Michala, jednak obrovský přístav na Labi, které je tak hluboké a široké, že zde mohou kotvit i ty největší nákladní lodě a zaoceánské parníky. Historická čtvrť Speicherstadt, která byla v polovině roku 2015 zapsána na seznam světového dědictví UNESCO, zase nabízí největší souvislý komplex skladových budov na světě a z vnitřního města je také dostupná nová moderní čtvrť HafenCity, jíž dominuje stavba koncertní haly Elbphilharmonie.

Hamburk je nejen starobylé hanzovní město, ale je to hlavně moderní, otevřené město s mnoha architektonickými zajímavostmi, nádhernými vodními plochami, špičkovými muzei, útulnými restauracemi, zábavními podniky a obyvatelstvem všech odstínů pleti.

Hamburk mě opravdu nadchl. Nabídl mi romantiku mořského přístavu, pohodu a severskou přívětivost. Vzdělávací pobyt pro učitele v Hamburku byl zážitkem, který bych si někdy v budoucnu ráda zopakovala. „Moin, moin Hamburg!“

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.