Kvintáni a sextáni nacvičovali poskytování první pomoci

Ve čtvrtek 22.9.2022 se v rámci výuky tělesné výchovy uskutečnila další přednáška o první pomoci, kterou vedl náš bývalý student Bc. Jakub Dupal, záchranář z Tábora. Studenti kvinty a sexty se učili správně vyhodnotit situaci při stavech ohrožujících život, především u intoxikací a vážných poranění způsobených následkem dopravních nehod.

Kuba doprovodil svůj výklad i praktickými ukázkami – fotografiemi různých úrazů a rentgenovými snímky. Na umělé andule demonstroval rozdíl mezi laickou a odbornou nepřímou masáží srdce.

Základní dovednosti první pomoci by si měl každý, minimálně jednou ročně, oživit.

Mgr. Gabriela Procházková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.