Exkurze na Hlubokou

Úterý 13. 9. 2022 strávila septima návštěvou Hluboké nad Vltavou. Dopoledne si prohlédli interiéry i exteriéry zámku, který byl původně strážním hradem. Hrad prošel několika přestavbami a od 17. století je v majetku rodu Schwarzenberků. Svoji novogotickou podobu získal zámek ve druhé polovině 19. století zásluhou Marie Eleonory z Lichtenštejnu a jejího manžela Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu, kteří společně cestovali po Anglii a inspirovali se tamními šlechtickými sídly.

Po společné prohlídce zámku měli všichni možnost věnovat se procházce rozsáhlým zámeckým parkem a později i centrem města a poobědvat v některé z místních restaurací.

Exkurze do zámku Hluboká byla zvolena záměrně, neboť na získané vědomosti o historii rodu Schwarzenberků naváže ještě exkurze do zámku v Třeboni a do Schwarzenberské hrobky, a to v rámci sportovně-turistického kurzu na přelomu května a června 2023.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.