Nová prima na startu

Ve dnech 7.– 9. září 2022 proběhl v LDT Jiskra v Chlumu u Dražíče již tradiční adaptační kurz nové primy. Letošní kurz se nesl v detektivním duchu: žáky navštívil záhadný americký milionář s žádostí o pomoc při pátrání po ztracených diamantech.

Během strastiplné cesty za pokladem museli primáni plnit rozmanité logické úkoly, procvičili si svůj postřeh, vytrvalost i odhad, ale také si vyzkoušeli, jak probíhá dražba a jak důležitou roli může hrát taktika. Vrcholem pobytu byla pro většinu dětí dobrodružná noční cesta lesem, při níž museli získat indicie potřebné k otevření hledané truhly s diamanty.

I přes nepřízeň počasí si noví studenti gymnázia třídenní pobyt užili. Lépe poznali sami sebe, své spolužáky i novou třídní učitelku, navázali nová přátelství a také se skamarádili s aktivisty peer programu, kteří pomáhali program kurzu připravit.

Mgr. Magdalena Pasovská

Fotografie 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.