Laboratorní práce v prezenční výuce

Jedním z negativ téměř 1,5 roku dlouhé distanční výuky byla nemožnost konat laboratorní cvičení. Po nezbytném zopakování teoretických znalostí jsme ihned začali v přírodovědně zaměřených předmětech (biologie, chemie a fyzika) dělat laboratorní práce. Při nich si žáci upevňují získané znalosti z teoretické výuky a zároveň si zdokonalují motorické dovednosti. Také si musí dobře časově seřadit jednotlivé úkoly. Neméně významné je i procvičování vzájemné spolupráce.
Na fotografiích jsou žáci sexty při laboratorním cvičení na téma Důkazové reakce kationtů.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující chemie

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.