Přijímací řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023

Tiskopisy přihlášek – na této stránce (viz níže)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ do 15. března 2022

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy:

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Termín přijímacích zkoušek – 19. dubna 2022 (1. termín), 20. dubna 2022 (2. termín)

Počet přijímaných žáků –  30

Kritéria pro přijetí – viz přiložený soubor

Testová zadání JPZ si můžete zkoušet např. zde:

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Termín odevzdání přihlášek – do 1. dubna 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 4. května 2022

Počet přijímaných žáků do kvinty –  3

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“, přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky, a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu!

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.