Matematická olympiáda 2015/16

Školní kolo

Školní kola všech kategorií obsahovala 6 úloh. Úspěšnými řešiteli se stali ti, kteří správně vyřešili 4 a více příkladů.

Kategorie Z6

Počet účastníků: 21
Počet úspěšných řešitelů: 10

Do okresního kola postupují Martin Bříza, Martin Haikl, Tomáš Kneslík, Vendula Vyhnalová.

Kategorie Z7

Počet účastníků: 15
Počet úspěšných řešitelů: 7

Do okresního kola postupují Anna Daňková, Jan Hrůza, Filip Hubáček, Barbora Rutová.

Kategorie Z8

Počet účastníků: 3
Počet úspěšných řešitelů: 3

Do okresního kola postupují Agáta Kneslíková, Sandra Báčková, Tereza Matějková.

Kategorie Z9

Počet účastníků: 3
Počet úspěšných řešitelů: 1
Do okresního kola postupuje Jan Vondra.

Okresní kolo

Okresní kolo Matematické olympiády se pro kategorie Z6, Z7 a Z8 uskutečnilo 5. 4. 20156 v Českých Budějovicích. Soutěžící samostatně řešili 3 úlohy v průběhu 2 hodin.

Okresní kolo Matematické olympiády se pro kategorii Z9 konalo 21. 1. 2016. Soutěžící řešili samostatně 4 úlohy v průběhu 4 hodin.

Kategorie Z6
Všichni naši žáci se stali úspěšnými řešiteli.

Martin Bříza 18. místo
Martin Haikl 25. místo
Tomáš Kneslík 30. místo
Vendula Vyhnalová 38. místo

Počet účastníků 83, úspěšných řešitelů 72 (89,2 %).

Kategorie Z7
Filip Hubáček se stal úspěšným řešitelem.

Filip Hubáček 9. místo
Jan Hrůza 32. místo
Anna Daňková 36. místo
Barbora Rutová 51. místo

Počet účastníků 65, úspěšných řešitelů 15 (23,1 %).

Kategorie Z8
Obě žákyně se staly úspěšnými řešitelkami.

Sandra Báčková 1. místo
Agáta Kneslíková 17. místo

Počet účastníků 47, úspěšných řešitelů 37 (78,7%).

Kategorie Z9
Jan Vondra se stal úspěšným řešitelem.

Jan Vondra 29. místo

Počet účastníků 35, úspěšných řešitelů 29 (82,83 %).

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Procházková

 

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.