Oktáva se septimou na exkurzi za historií i za kulturou

V úterý 4. prosince 2018 nevedly kroky žáků septimy a oktávy do školy, ale čekal je opravdu pestrý a nabitý program – exkurze do památníku Vojna u Příbrami, památníku Karla Čapka ve Strži a večerní představení v divadle Sklep.

První zastávkou byl památník Vojna u Příbrami, který v době komunismu sloužil jako tábor nucených prací. Pan průvodce nám ve svém poutavém výkladu přiblížil, jak to v pracovním táboře fungovalo, jak se vedení chovalo k vězňům a jaké nelidské podmínky museli vězni snášet. Měli jsme možnost prohlédnout si budovy, ve kterých oběti režimu přežívaly. Nejděsivěji na nás působila táborová nemocnice, jejíž chudé vybavení dokazovalo, jak moc, nebo spíše málo, na životech vězňů záleželo.  Z deprimující nálady nás vytrhl až pohled na oblohu. Za mrholivého počasí vysvitlo slunce a přímo nad táborem se vytvořila ukázková duha – symbol naděje nad prostorem, připomínajícím naši smutnou historii.

Z tohoto pochmurného místa jsme se přesunuli do Strže u Dobříše, kde jsme absolvovali prohlídku památníku Karla Čapka. Vyslechli jsme si vyprávění o Čapkově životě a díle, o jeho povahových vlastnostech i o jeho neřestech a odpovídali jsme na zvídavé otázky paní průvodkyně.  V rámci prohlídky byly k vidění i expozice věnované literátově ženě Olze Scheinpflugové, jeho staršímu bratrovi Josefovi a jeho velkému kamarádovi, novináři Ferdinandu Peroutkovi.

Večer už jsme se těšili na návštěvu divadla Sklep, konkrétně jeho inscenaci Výběr z Besídek. Jednalo se o sled jednotlivých scének, které byly tematicky různorodé, humorně laděné a některé byly dokonce doprovázené živou hudbou. Osobně mě nejvíce oslovily výjevy reflektující aktuální českou politickou scénu a parodující některé z českých vrcholných politiků. Představení divadla Sklep bylo příjemnou změnou oproti okázalým představením Národního divadla či Státní opery.

Exkurze nám rozšířila povědomí o nedávné české minulosti a nabídla i nevšední zážitek z aktuální divadelní tvorby. Více takových akcí!

Simona Werbynská, oktáva

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.