Přednáška o archeologii

V pátek 7. 12. 2018 navštívil gymnázium absolvent z roku 2011 Mgr. Martin Janovský. Už na gymnáziu sepsal a obhájil práci SOČ, v níž se věnoval výzkumu hradiště u Skočic nedaleko Vodňan. Použitím biologických a chemických metod vyvrátil dosavadní znalosti o této archeologické lokalitě. Po maturitě šel Martin studovat VŠCHT, Filozofickou fakultu UK a v současné době pokračuje ve 2. doktorandském studiu na ČZU.

Studentům oktávy přednášel o studiu na všech 3 vysokých školách a vysvětlil, že dnešní vědci musí veškerou problematiku řešit z mnoha úhlů pohledu, uváděl příklad, kdy se v archeologii uplatňují i IT odborníci. Kromě přednášky studentům pustil video z archeologického výzkumu v Izraeli, kam se po Novém roce chystá na několikaměsíční studijní pobyt. V zahraničí přednáší běžně, naposledy vedl přednášku v Heidelbergu.

Na závěr řekl žákům maturitního ročníku, aby kromě přípravy na maturitní zkoušku věnovali velkou pozornost i výběru vysoké školy.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.