Přednáška MUDr. Josefa Srnce

Vltavotýnské gymnázium připravuje tradičně také studenty lékařských fakult. I v tomto školním roce chce několik maturantů studovat lékařské obory.

Přivítali jsme, že si náš absolvent MUDr. Josef Srnec udělal čas a navštívil týnské gymnázium. Josef Srnec maturoval na gymnáziu v roce 2005. Poté vystudoval Lékařskou fakultu v Plzni a pracoval na chirurgickém oddělení písecké nemocnice. Letos zvládl náročné výběrové řízení a 1. 11. 2014 nastoupí do prestižní Nemocnice Na Homolce na oddělení kardiochirurgie.

Svou přednášku věnoval studentům oktávy a zájemcům septimy. Řekl studentům, co obnáší přijímací řízení a vlastní studium lékařské fakulty. Zajímavé byly i jeho postřehy z praxe. V následné diskusi padaly různé dotazy. První byl na to, jak jeho samotného připravilo týnské gymnázium. Odpověď byla stručná. „Výborně“. MUDr. Srnec poté vysvětlil, že pouze absolventi gymnázií mají všeobecný přehled a jsou zvyklí zpracovat a používat velké množství informací.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.