Přednáška nositele Ceny Hlávkovy nadace o studiu, bádání a úspěších

V pátek 24. 2. 2017 se studenti septimy a zájemci ze sexty zúčastnili přednášky vědce Ing. Jiřího Koubka. Jiří Koubek je bývalý absolvent našeho gymnázia, který školu často reprezentoval v biologických a chemických olympiádách. Po úspěšném složení maturitní zkoušky byl přijat ke studiu biochemie na VŠCHT v Praze.

Byl velmi pečlivý student, dobrovolně pracoval v laboratořích. Díky tomu získal spoustu kontaktů. Za kvalitní diplomovou práci dostal Cenu Hlávkovy nadace pro talentované vědce. Toto ocenění mu pomohlo získat stipendium na Tchaj-wanu, kde

působil 6 let a věnoval se své doktorandské práci. Kromě badatelské činnosti se zde seznámil se svou budoucí ženou. Doktorandská práce na téma „Jakým způsobem dochází k tvorbě proteinů v buňkách“ a další publikační činnost Jiřího Koubka přispěly k úspěšnému přijetí do výzkumných laboratoří Massachusettské univerzity. V USA začne pracovat příští rok.

Přednáška nám přiblížila profesní dráhu mladého badatele a jsme moc rádi, že jsme si z ní odnesli spoustu zajímavých informací. Vůbec nás nepřekvapilo, když nám na závěr Ing. Jiří Koubek popřál hodně štěstí v budoucích studiích a při budování vlastní kariéry. Nejdůležitější podle něj je být vytrvalý a nikdy se nevzdávat po prvním neúspěšném pokusu.

Veronika Písaříková, septima

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.