Přednáška o vývoji nových léků

Přednáška o vývoji nových léků 2018V březnu tohoto roku jsme využili nabídky Odboru popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR a pozvali Ing. Libora Kostku, Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, který v pátek 23. 3. 2018 v rámci projektu „Nebojte se vědy“ vedl na gymnáziu přednášku na téma Vývoj nového léku – z laboratoře do lékárny aneb Polymerní „trojské koně“ v protinádorové terapii.

Žáci kvarty, kvinty, sexty a septimy se dozvěděli, že vývin nového léku trvá přibližně 16 let, pochopili jeho základní složení a vývoj, navíc se seznámili s rozdíly mezi lékem a doplňkem stravy. Ve druhé části přednášky Ing. Kostka vysvětlil žákům způsoby léčby rakoviny, z nichž žáky zaujaly moderní metody založené na principu použití polymerních látek.

Dlouhodobá úspěšnost absolventů u přijímacího řízení na všech typech vysokých škol je podporována aktivní spoluprací s vysokými školami. Zejména vyšší ročníky absolvují celou řadu exkurzí jak na vysokých školách, tak na odborných pracovištích Akademie věd, nebo se s odborníky setkávají přímo na gymnáziu.

Mgr. Jiří Šálený, učitel biologie a chemie

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.