Školní recitační soutěž 2022

Po dvouleté odmlce způsobené protikoronavirovými opatřeními se 25. 5. 2022 uskutečnil druhý ročník školní recitační soutěže „Já a poezie“. Celkem 20 účastnic bylo rozděleno do 2 kategorií a hodnoceno ve třech kritériích: paměť, přednes a náročnost textu. Žákyně si samy vybraly texty básní a zpaměti je přednesly porotě. Recitovaly s chutí, nadšením, i když se do jejich výkonu občas promítla tréma a nervozita. Členové poroty hodnotili výkony soutěžících spravedlivě, ovšem s pochopením.

1. místo porota udělila jak Stelle Šochové z tercie, tak Kláře Porodové ze sekundy, 2. místo obsadily Ester Jobbágyová a Petra Porodová (obě z kvarty) a na 3. příčce se umístily Klára Ludmila Pitzmos, Adriana Odehnalová (obě z primy) a Sofie Ambrožová z kvarty. Druhou kategorii reprezentovaly pouze 2 studentky vyššího stupně gymnázia – Kateřina Porodová ze sexty a Kateřina Vesecká z kvinty, jimž oběma porota udělila 1. místo.

Všem oceněným gratulujeme k úspěchu a ostatním účastnicím děkujeme za zájem o poezii a odvahu ji recitovat. Už se těšíme na příští ročník!

Mgr. Ivana Hošková

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.