Školní soutěž „Zdravotníček“

V pátek 23. 6. 2017 uspořádala kvarta zdravotní soutěž pro žáky primy, sekundy a tercie. Ti byli rozděleni do 10 týmů a na 10 stanovištích plnili různé úkoly. Každý účastník si mohl prověřit své dovednosti v poskytování první pomoci, nebo alespoň utvořit představu o základní normě zdravotnických znalostí.

Během soutěže jsme museli zvládnout simulované situace, se kterými se můžeme setkat v běžném životě. Ošetřovali jsme různá řezná poranění, otevřenou zlomeninu, popáleniny, poranění způsobená při autonehodě a prokazovali znalosti v obvazové technice a při transportu zraněného.  Pokud jsme si nevěděli rady, dostalo se nám odborného vysvětlení, což vůbec nebylo na škodu.

Všichni jsme strávili příjemné dopoledne a obohatili svoje vědomosti. Naše díky patří dvěma profesionálním zdravotnicím – p. Ireně Bromové a Vladimíře Matějkové, které nám ochotně radily, ale hlavně kvartě, která celou soutěž perfektně připravila a zorganizovala.

Anna Daňková, tercie

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.