100% úspěšnost týnských gymnazistů při přijímání na vysoké školy

Ve školním roce 2016/2017 konalo 29 žáků oktávy maturitní zkoušky. Až na jedno malé zaváhání u ústní zkoušky odmaturovali všichni úspěšně, polovina dokonce s vyznamenáním.

Během června pak konali maturanti přijímací zkoušky a všech 28 maturantů bylo přijato ke studiu na některé z vysokých škol.

Někteří se dostali na vybrané obory díky výborným studijním výsledkům přímo bez konání přijímacích zkoušek, např. na 1. lékařskou fakultu UK v Praze, 1 absolvent se dostal už v počátku přijímacího řízení na studium architektury, 1 studentka pak byla přijata ke studiu v USA.

Většina žáků studuje přírodovědné nebo technické obory, 9 studentů přírodní vědy (lékařská fakulta, matematicko-fyzikální fakulta, zdravotně sociální fakulta) a 5 absolventů technické obory (ČVUT). Těší nás také velká úspěšnost u přijímacího řízení ke studiu společenských věd, kdy prestižní filozofické fakulty (UK, JČU) bude studovat 9 maturantů. Na pedagogické fakulty byli přijati 4 maturanti.

Další náš student byl přijat na 2 obory, na Právnickou fakultu UK, jako druhý obor si zvolil informatiku.

Můžeme tedy jako v minulých letech konstatovat, že pokud žák vystuduje týnské gymnázium, může úspěšně studovat na jakékoliv vysoké škole.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.