Prima na seznamovacím kurzu

Žáci primy již tradičně jezdí na seznamovací kurz, jehož cílem je stmelení nově vzniklého kolektivu a posílení spolupráce. S očekáváním i obavami vyrazili 20. září primáni do sportovního centra ČASPV Doubí u Třeboně, které se nachází na březích malebného Opatovického rybníka a nabízí svým návštěvníkům všestranné sportovní a relaxační vyžití.

Během třídenního pobytu si studenti vyzkoušeli nejrůznější aktivity využívané v zážitkové pedagogice. Nejprve se vzájemně poznávali, zahřívali se při akčních hrách a prozkoumali bezprostřední okolí chatek, v nichž byli ubytováni. Následně byli rozděleni do tří družstev, která nesla označení podle postav Jiráskových Starých pověstí českých, v jejichž duchu se nesl celý pobyt. Ve zmíněných družstvech museli plnit nejrůznější úkoly: prokazovali celkový přehled při znalostních soutěžích či svůj postřeh a pozorovací schopnosti při pěším výletu ke Schwarzenberské hrobce, předvedli svoji kreativitu v pantomimickém ztvárnění zvolené Jiráskovy pověsti, ale také bojovali jednotlivě či ve dvojicích za svůj tým v dovednostních aktivitách.

V pátek 22. září opouštěli žáci své přechodné útočiště s úsměvem a vědomím, že se stali součástí týmu, který dokázal táhnout za jeden provaz a překonat mnohé překážky. Snad se mu to bude dařit v průběhu celého školního roku.

Mgr. Jana Sládková, třídní učitelka

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.