Společnost Scio udělila gymnáziu značku „Pečujeme o vzdělávání“

2015-scio-certifikatNaše škola se pravidelně zapojuje do různých projektů společnosti Scio a pečuje tak o zjišťování výsledků vzdělávání. Za aktivní přístup věnovaný hodnocení vlastní výchovně vzdělávací činnosti obdržela značku „Pečujeme o vzdělávání“ a byla zařazena do mapy aktivních škol.

Škola získala nejen certifikát, ale také přehled souhrnných zpráv s výsledky testování i individuální zprávy pro jednotlivé žáky a jejich zákonné zástupce. K nejúspěšnějším žákům patří Tomáš Kobera, který byl oceněn za nejlepší výsledek v Jihočeském kraji v testování matematiky pro sedmé třídy mezi žáky víceletých gymnázií.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.