Studenti gymnázia zhlédli Muchovu tvorbu i její proměny

V rámci výuky výtvarné výchovy zavítali žáci sexty v pátek 19. 9. 2014 do Alšovy jihočeské galerie na Hluboké, kde se konala výstava Alfons Mucha v zrcadle doby. Do expozice byla zařazena jak díla z Muchovy rané tvorby, tak velmi známé plakáty, ale i obrazy, které zatím nikde nebyly veřejně vystavené.

Díky komentované prohlídce jsme měli možnost seznámit se s autorovým životem i tvorbou a také porovnávat díla jeho současníků, např. Pirnera, Brožíka, Hynaise nebo Marolda. Naši pozornost upoutal nejen cyklus plakátů „Čtvero ročních období“, ale i reklamní plakáty luxusního zboží Paříže konce 19. století. Zajímavá byla rovněž jedna celá stěna věnovaná portrétům slovanských žen. Dominantou výstavy se stal obraz „Jan Rokycana a Češi na sněmu basilejském v roce 1433“. Dílo o rozměrech 4,3 krát 2,3 metru zapůjčilo Alšově jihočeské galerii město Rokycany.

Souběžně s výstavou Muchových prací jsme si také prohlédli vybraná díla českého sochařství z počátku 20. století.

Byl to skvělý kulturní zážitek a získali jsme informace, které někdy v budoucnu určitě využijeme.

studenti sexty

Trvalý odkaz na tento příspěvek.