Třídnické hodiny pro zdravý rozvoj vztahů ve třídě

Od letošního školního roku zavádíme pravidelné třídnické hodiny. Pro žáky nižšího stupně gymnázia se budou konat každou 1. pondělní vyučovací hodinu, žáci vyššího stupně ji budou mít zařazenu v rozvrhu jednou za dva týdny. Smyslem třídnických hodin je zejména vytváření a upevňování dobrých vztahů ve třídě a rozvoj sociálních kompetencí potřebných pro další život, což jsou dovednosti, které se nejlépe získávají v interakci s okolím.

Tyto hodiny budou vedeny prostřednictvím zapojení žáků do jednotlivých činností a měly by reagovat na aktuální potřeby a problémy třídy a žáků. Ve spolupráci s třídním učitelem a vedením školy se zhodnotí uskutečněné akce, získají informace z jednání studentské rady, budou seznámeni s novými opatřeními ve škole i s nejbližšími plánovanými akcemi a budou se podílet na jejich organizaci. Pravidelná spolupráce žáků s třídním učitelem povede k tomu, že se podchytí a často i vyřeší řada problémů, které by mohly přerůst do téměř neřešitelných rozměrů.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.