Týnští gymnazisté opět úspěšní v přijímacím řízení

Ve školním roce 2017/2018 studovalo v maturitním ročníku 20 žáků. Devatenáct z nich skládalo v květnu maturitní zkoušky, jedna žákyně dělala v srpnu opravné zkoušky. Společnou část splnili všichni, tedy 100% žáků, jedna studentka neuspěla u ústní zkoušky v profilové části. Obě dvě žákyně zvládly maturitu v podzimním termínu, a tak všech 20 žáků oktávy týnského gymnázia úspěšně ukončilo středoškolské studium.

Od února do dubna podávali maturanti přihlášky k dalšímu studiu. Po maturitách mnozí skládali přijímací zkoušky, někteří se dostali na vybrané obory bez přijímacích zkoušek. Pět maturantů bude studovat technické obory na VŠCHT a ČVUT, jeden žák bude souběžně studovat VOŠ a vysokou školu. Pět absolventů si vybralo studium přírodovědných oborů na Karlově univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, České zemědělské univerzitě v Praze a na Jihočeské univerzitě. Čtyři absolventi budou studovat Vysokou školu ekonomickou v Praze, další 4 si vybrali studium společenských věd – politologii, cizí jazyky a kulturní antropologii. Jedna studentka bude studovat společenské vědy v Anglii.

Naši maturanti úspěšně zvládli všechny didaktické testy i písemnou práci z českého jazyka společné části maturitní zkoušky. V přijímacím řízení se pak potvrdila univerzálnost gymnaziálního studia, kdy naši žáci mohou studovat nejen přírodovědné a technické obory, ale třeba i politologii.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.