Mizérie Velké války

V úterý 2. října 2018 se žáci kvarty a oktávy zúčastnili dějepisné exkurze do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Cílem exkurze byla komentovaná výstava věnovaná první světové válce.

Výstava začínala představením poklidného života v Rakousku-Uhersku před první světovou válkou. Následovaly exponáty přímo související s válkou a životem v zákopech. Výstroj a výzbroj rakouského vojáka si studenti vyzkoušeli na vlastní kůži. Na konkrétních lidských osudech jsme mohli sledovat, jakým způsobem válka zasáhla do osudů vojáků a jejich rodin a jak bídou a hladem poznamenala život v zázemí.

Mgr. Jitka Horáková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.