Úspěch v dopravní soutěži 2017

Oblastní kolo 

Dne 20. 4. 2017 se v Týně nad Vltavou konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Cílem soutěže bylo zdolání všech čtyř disciplín (jízda zručnosti, první pomoc, dětské dopravní hřiště a  test z pravidel silničního provozu) s co nejmenším počtem trestných bodů.

Jízda zručnosti spočívala v projetí dané tratě plné nejrůznějších překážek s co nejmenším počtem chyb. První pomoc obsahovala základy teoretické, ale i praktické práce se zraněnými lidmi. Na dětském dopravní  hřišti bylo nutné v limitu 5 minut projet vyznačené body ve správném pořadí tak, aby nedošlo k dopravním přestupkům. Znalosti pravidel silničního provozu byly ověřovány formou testu na počítači, kde soutěžící odpovídali v časovém limitu 20 minut na 20 otázek. Soutěžilo se v týmech, dvě dívky a dva kluci, v kategoriích mladší a starší žáci.

Tým starších žáků  ve složení: Agáta Kneslíková, Petr Rohlena, Tadeáš Dudek a Sandra Báčková obsadil 1. místo, a tím si zajistil postup do okresního kola. Tým mladších žáků ve složení: Evelína Vaithová, Tereza Letková, Kateřina Porodová a Kateřina Vandová vybojoval 2. místo, což také znamenalo postup do dalšího kola, ale složení týmu bohužel neodpovídalo daným pravidlům, tudíž do okresního kola postoupit nemohl. V soutěži jednotlivců získali první místo: Agáta Kneslíková za starší žákyně, Tadeáš Dudek za starší žáky a Evelína Vaithová za mladší žákyně.

Okresní kolo

Okresní kolo dopravní soutěže se uskutečnilo 3. 5. 2017 v Českých Budějovicích v areálu AMK. Znovu se soutěžilo ve stejných disciplínách se stejnými pravidly jako v oblastním kole. Tým starších žáků se s užitečnými radami od Mgr. Gabriely Procházkové prosadil i v okrese, kde získal 1. místo. V jednotlivcích se umístila žákyně Sandra Báčková na 1.místé, Tadeáš Dudek obsadil 11. místo, a to ze 44 soutěžících. Tým tedy úspěšně postoupil do kola krajského. 

Krajské kolo

V areálu AMK v Českých Budějovicích se ve čtvrtek 1. 6. 2017 konalo krajské kolo, do kterého byla zařazena 5. disciplína – práce s mapou. Úkolem bylo nakreslit do mapy nejlepší a nejbezpečnější cestu z jednoho bodu do druhého za dodržení všech předpisů a pravidel. Také jízda zručnosti byla rozšířena o další překážky a soutěžícím byl navíc ztížen průjezd tím, že na zádech museli mít batoh o hmotnosti 3 kg. Členové týmu se snažili urvat každý bod, ovšem jejich úsilí nestačilo na získání postupu do republikového kola. I tak se tým umístil na krásném 5. místě. 

Sandra Báčková, kvarta

Trvalý odkaz na tento příspěvek.