Vánoční Pasov

Pro žáky sekundy, kvinty a zájemce ze septimy se 12. 12. 2017 v rámci výuky německého jazyka uskutečnila jednodenní exkurze do Pasova. Město s padesáti tisíci obyvateli leží v Dolním Bavorsku u hranic s Rakouskem a zhruba 50 km jižně od českých hranic. Je nazýváno městem tří řek, protože se zde stékají řeky Dunaj, Inn a Ilz. Symbolem duchovní moci je dóm sv. Štěpána a symbolem světské moci hrad Veste Oberhaus. Pasov ležel na křižovatce středověkých obchodních cest a odtud vedla i Zlatá stezka do Čech.

Dopoledne měli účastníci zájezdu možnost projít se starobylým centrem města, které se nachází na výběžku mezi soutokem Innu a Dunaje. Prohlédli si starou radnici, obrannou baštu Schaiblingsturm a krátce se zastavili v kostele sv. Kříže.  Dominantou města je barokní dóm sv. Štěpána s největšími chrámovými varhanami na světě, před kterým se na náměstí Domplatz každoročně konají adventní trhy. Nabídka prodejních stánků byla bohatá, a tak si žáci mohli pořídit drobné upomínkové předměty nebo ochutnat některou z tradičních bavorských specialit, např. půlmetrovou klobásu, palačinky, pečené kaštany, kandované ovoce na špejli či jablka ve sladké polevě.

Odpoledne nechyběla možnost nakoupit ještě dárky a suvenýry v obchodním centru Stadtgalerie a vnímat přitom podmanivou adventní atmosféru malebného města, které stojí za to navštívit.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.