Vyhlášení voleb do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady. Voleni budou dva členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Jména kandidátů jsou vyvěšena na nástěnce u hlavního vchodu na budově školy a zveřejněna dálkovým přístupem (viz níže). Volba do školské rady proběhne dne 9.9. 2020 od 13.00 do 17.30.

Listina kandidátů

Mgr. Milan Šnorek, ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou

Trvalý odkaz na tento příspěvek