Vynikající úspěch ve výsledcích maturitní zkoušky podle Cermatu

Počátkem října 2021 obdrželo gymnázium zprávu o výsledcích maturit v jarním období. Z dostupných tabulkových údajů lze získat orientační porovnání výsledků mezi školami a též porovnání výsledků konkrétní školy v rámci kraje i v rámci republiky. Průměr percentilového umístění ukazuje, kolik procent žáků nechali studenti dané školy za sebou. Tedy čím vyšší číslo, tím lepší výsledek pro školu.

I přes dlouhou distanční výuku dosáhlo Gymnázium Týn nad Vltavou vynikajícího úspěchu zejména v centrálně hodnoceném didaktickém testu z českého jazyka – percentil 79,3 říká, že více než 79 % všech maturantů mělo horší výsledek. Našim studentům z oktávy se navíc podařilo překonat celorepublikový průměr všech osmiletých gymnázií o 2,8 procentního bodu. Rovněž výsledek didaktického testu z němčiny přinesl příjemné překvapení – v něm naše gymnázium dosáhlo percentilu 81,4, což je o 1,9 procentního bodu více ve srovnání s ostatními osmiletými gymnázii v republice. Ta obecně vycházejí ze srovnání škol nejlépe. Jejich percentil např. v českém jazyce činil v jarním termínu maturit 76,5, následovala je šestiletá gymnázia (75,2) a čtyřletá (68,8).

Mgr. Ivana Hošková

Graf zobrazuje srovnání průměrného studenta GTNV s průměry gymnázií v ČR v didaktickém testu z českého jazyka.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.