Workshop o Facebooku v němčině

V pondělí 2. 11. 2015 se zájemci ze sexty zúčastnili německého workshopu v Českých Budějovicích. Goethe-Zentrum pro nás připravilo seminář na téma sociální sítě, které je nám, dětem 21. století, velice blízké. Během různých skupinových aktivit jsme si osvojili nová slovíčka či zopakovali gramatiku a prostřednictvím zajímavého filmu jsme se seznámili s potenciálními riziky, které sociální sítě představují. Neformální přístup naší lektorky nám umožnil zahodit ostych z mluvení v německém jazyce, a tak jsme si seminář opravdu užili. Po devadesáti minutách jsme proto všichni odcházeli s úsměvem na tváři a pocitem skvěle stráveného času.

Daniela Marková, sexta

Workshop zum Thema Facebook

Trvalý odkaz na tento příspěvek.