Za krásami vánočního Pasova   

 Dne 13. 12. 2022 se žáci sexty a kvinty zúčastnili exkurze do Pasova – bavorského města, ležícího nedaleko od hranic s Rakouskem na soutoku Dunaje, Innu a Ilzu. V historii to bylo strategické místo a dopravní uzel, protože se tu zastavovali obchodníci se solí i středomořští kupci.
 
První zastávkou na cestě za poznáním Pasova byl Horní hrad, odkud se nám naskytl romantický výhled na historické centrum i soutok všech tří řek. Poté jsme se už vydali na procházku po nábřeží, během níž jsme viděli řadu podmanivých staveb, např. Starou radnici, městskou galerii nebo Strážní věž. Dozvěděli jsme se řadu zajímavostí o historii města i o jednotlivých budovách. Velký dojem na nás udělal především dóm sv. Štěpána, který upoutá každého návštěvníka bělostnými zdmi i velkými okny umístěnými netradičně na hlavní lodi. Kromě poznávání architektonických skvostů jsme měli možnost projít si stánky na vánočním trhu, ochutnat vyhlášené lahůdky (klobásy, ovoce v čokoládě) a nasát vánoční atmosféru, ale také jsme si mohli nakoupit drobnosti v místní nákupní galerii.
  
Pasov nám i přes mrazivé počasí nastavil vskutku příznivou tvář, velmi se nám líbil, a tak se už těšíme na další exkurzi. 

Eliška Knížová, sexta 

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.