Žáci sekundy zvládli srovnávací testy

V dubnu 2015 proběhlo v rámci projektů KEA a Stonožka celorepublikové testování žáků 7. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Žáci sekundy našeho gymnázia vyplňovali on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Ze souhrnné zprávy o testování, kterou škola v polovině května obdržela, vyplynulo, že výsledky našich žáků byly vyhodnoceny jako špičkové a gymnázium se tak zařadilo mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. V matematice je studijní potenciál žáků využíván dobře a výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů. Učitelé s ním zacházejí velmi dobře a žáci pracují nad svoje možnosti.

Testování organizuje společnost Scio, která připravuje širokou škálu testů ve vzdělání, mimo jiné i testy k přijímacím zkouškám na gymnázium.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.