Zpřísnění hygienických opatření

Vážení žáci, rodiče a zaměstnanci školy, vzhledem nově vydaným opatřením MZ nařizuji od pátku 18. 9. 2020 následující:

1) Všechny osoby v budově školy musí mít neustále nasazenou roušku na ústech i nosu (doporučuji nosit minimálně 3 čisté roušky a v průběhu dne měnit za čistou) i v učebnách během výuky a kabinetech. Výjimku tvoří výuka tělesné výchovy a hudební výchovy (při zpěvu a hře na dechový hudební nástroj) a pobyt v kabinetu, kde je odstup od další osoby alespoň 2 metry. Zdůrazňujeme povinnost nosit roušky i v prostorách šaten TV. Při konzumaci jídla a nápojů se rouška odkládá, je však nutno dodržovat zvýšené hygienické zásady.

2) Zákonní zástupci nebo jiní návštěvníci školy mohou vstupovat do objektu školy pouze po předchozím nahlášení vedení (ředitel, zástupkyně, vedoucí školní kuchyně) nebo na sekretariátu ředitele.

3) Zdůrazňujeme častější mytí a dezinfikování rukou. Povinně při příchodu do školy a opakovaně v průběhu dne ve třídách, na toaletách a nově také na chodbách ve všech patrech.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.