Jaký údiv vzbudil ÚDIF?

Dne 17. 9. 2020 byli žáci tercie až oktávy svědky zajímavého pásma komentovaných pokusů pod názvem ÚDIF. Jedná se o vtipnou zkratku, která znamená „úžasné divadlo fyziky“. Tři mladí fyzikové (dva muži a jedna žena), kteří jsou našim studentům známí i jako popularizátoři vědy, se ve svém vystoupení zaměřili na pokusy převážně z oblasti optiky. Některé pokusy sice již odprezentovali ve skvělém internetovém pořadu s názvem „Badatelna“, ale zhlédnout pokus na vlastní oči je výrazně jiný „level“ než videozáznam z internetu.

Značná část pokusů byla věnována světelným zdrojům, jejich spektrům a tomu, jak případně mohou ovlivňovat naše vnímání světla a vyvolávat různé pocity. Názorně bylo předvdeno rozložení spekter z hlediska vlnových délek neboli na jakých vlnových délkách (potažmo frekvencích) vysílají světelné zdroje své záření. Veškeré výsledky pokusů byly důkladně a srozumitelně vysvětleny, a to s ohledem k věku a k předpokládané úrovni vědomostí posluchačů z řad studentů.

Pokusy demonstrovaly například neviditelné světlo ze zářivky bez povrchové úpravy na stěně trubice, jakož i spektra světelných diod různých barev. Také byl interpretován princip barevného světelného prostoru známého pod zkratkou RGB, který se využívá pro namixování libovolné barvy u vyzařujících zdrojů. A samozřejmě nemohl chybět ani bonbónek na závěr, který u většiny posluchačů jistě musel vyvolat opravdový údiv. Byl to pokus se sodíkovým zdrojem světla, v jehož odraženém světle nejsou vidět barvy. Takže tři demonstrační balónky různých barev byly v tomto světle jen rozdílně šedivé, kdežto pod světlem z kombinovaného LED zdroje se barvy „zázračně“ objevily v plné kráse.

Věda může být přitažlivá, dokonce i úžasná, což nám naši erudovaní hosté předvedli v míře vrchovaté. Děkujeme společnosti ČEZ, a.s. za zprostředkování překvapivě příjemného zpestření výuky.

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.