Informace k přijímacím zkouškám

1. Termín zahájení PZ
PZ se budou konat nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Časové schéma vyhlásí MŠMT.

2. Počet termínů PZ
Každý uchazeč může konat PZ jednou. Uchazeč skládá PZ na škole, kterou má uvedenou jako první v pořadí škol. Škola uvedená jako druhá obdrží výsledky uchazeče z první školy. Zachován je náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů dostavit ke zkoušce v řádném termínu.

3. Vyhodnocování PZ
PZ vyhodnocuje Centrum, škole zpřístupní výsledky do 7 dní. Škola zveřejní výsledky nejpozději 8. den po konání PZ. Kritéria zůstávají nezměněná.

4. Odevzdávání zápisových lístků
Od zveřejnění výsledků (= od 8. dne po konání PZ) začíná běžet lhůta 5 dní na odevzdání zápisového lístku.

5. Přijímání uchazečů na uvolněná místa
Pokud některý z přijatých uchazečů neodevzdá zápisový lístek, umožní ředitel školy nepřijatým uchazečům podle pořadí umístění pod čarou odevzdání zápisového lístku.

Ředitel školy Mgr. Milan Šnorek

Trvalý odkaz na tento příspěvek.