Mladí zdravotníci soutěžili jako o život!

Český červený kříž České Budějovice uspořádal 6. 5. 2015 soutěž Mladých zdravotníků základních škol a víceletých gymnázií. Na několika stanovištích v areálu budějovického výstaviště museli žáci prokázat znalosti ze zdravovědy.

V modelových situacích, které připravili studenti ze středních zdravotnických škol, jsme měli za úkol co nejlépe poskytnout první pomoc. Ošetřovali jsme reálně namaskované figuranty a museli jsme si poradit např. s krvácením dolní končetiny, s transportem zraněného, s popáleninami obličeje nebo s poraněním hlavy. Nechyběla ani resuscitace, kterou jsme předváděli na umělé figuríně – andule.

Situace byly velmi opravdové a vzhledem k určitým zkušenostem s poskytováním první pomoci obsadila dvě pětičlenná družstva z naší školy 5. a 7. místo. Soutěžní dopoledne nám přineslo nejen mnoho zážitků, ale také zlepšilo naše znalosti a dovednosti. Doufáme, že soutěž přitáhne více studentů nejen z naší školy k zájmu o první pomoc.

Alena Rečková, kvarta

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.