Exkurze na týnské čistírně odpadních vod

Součástí výuky na gymnáziu je také environmentální výchova. Ta sice není samostatným předmětem, ale klíčové poznatky se organicky začleňují do výuky všech předmětů. V rámci této výchovy navštěvují žáci gymnázia týnskou čistírnu odpadních vod.

V úterý 12. 5. 2015 se na ČOV uskutečnila exkurze žáků sekundy. Ing. Štěpánka Mácová nám podrobně popsala funkci všech zařízení a svůj výklad doprovodila i prohlídkou celého provozu. Na závěr paní inženýrka vyzkoušela studenty ze znalostí připraveným testem. Příjemné bylo to, že někteří studenti zvládli test bez chyby. Děkujeme ing. Mácové také za předání schématu ČOV pro každého studenta.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Exkurze na týnské čistírně odpadních vodExkurze na týnské čistírně odpadních vod

Trvalý odkaz na tento příspěvek.