Přednáška o geoinformacích

V úterý 12. 5. 2015 jsme s radostí přivítali našeho absolventa Ing. Karla Janečku, Ph.D., který si pro žáky zeměpisného semináře v septimě a zájemce ze sexty připravil přednášku na téma „Geoinformace nad zlato.“ Dozvěděli jsme se, že každý člověk v běžném životě potřebuje geoinformace. Zajímavé byly i jeho informace o digitalizaci map v katastru nemovitostí. Svou přednášku Karel Janečka proložil i vlastními zkušenostmi, mimo jiné pochválil absolventy týnského gymnázia na doktorském studiu na Západočeské univerzitě. Svým následovníkům doporučil studovat matematiku a jazyky, zároveň je pozval na své pracoviště.

Karel Janečka maturoval v roce 2000, po maturitě šel studovat na Západočeskou univerzitu, obor Geomatematika. V současnosti učí na Západočeské univerzitě v Plzni, podruhé za sebou se stal předsedou České asociace pro geoinformace a je v poradních orgánech dvou ministrů vlády České republiky. Byl členem Akademického senátu Západočeské univerzity a Rady vysokých škol. Kromě toho se účastní mnoha mezinárodních vědeckých projektů.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

 

Přednáška o geoinformacíchPřednáška o geoinformacích

Trvalý odkaz na tento příspěvek.