Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy a zveřejnění výsledků

úterý 16. 6. 2020 od 10 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou hodinu na e-mailovou adresu reditel@gtnv.cz

Anonymizované výsledky přijímacích zkoušek do primy budou vyvěšeny ve středu 17. 6. 2020 na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy. Telefonicky ani písemně nelze výsledky přijímacích zkoušek sdělovat.

Přijatí uchazeči musí nejpozději do 5 pracovních dnů od vyvěšení výsledků dodat do školy zápisový lístek pro potvrzení zájmu o studium.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.